Nhận mã giảm giá:

Nhập mã: CHAOBANMOI


- Giảm giá 3% cho đơn hàng mới.
- Mã chỉ áp dụng trên 1 sản phẩm.

Sao chép Điều kiện

Nhập mã: sale49k

Nhập mã để được giảm giá 50k
-Số lượng: 50 mã
-Tối đa sử dụng: 1 mã giảm giá/tài khoản.
-Áp dụng cho các sản phẩm có giá từ 3000.000đ trở lên.

Sao chép Điều kiện

Nhập mã: sale29k

Nhập mã để được giảm giá 29k
-Số lượng: 100 mã
-Tối đa sử dụng: 2 mã giảm giá/tài khoản.
-Áp dụng cho các sản phẩm có giá từ 350.000đ trở lên.

Sao chép Điều kiện

Nhập mã: sale10k

Nhập mã để được giảm giá 10k
-Số lượng: 1000 mã
-Tối đa sử dụng: 2 mã giảm giá/tài khoản.
-Áp dụng cho các sản phẩm có giá từ 100.000đ trở lên.

Sao chép Điều kiện

-6%
1.750.000 
-3%
1.450.000 
-6%
2.500.000 
-14%
1.670.000 
-11%
850.000 
-8%
3.500.000 
-6%
1.850.000 
2.200.000 
-5%

TÔNG ĐƠ CẮT TÓC

Tông đơ Wahl Icon 110V 60Hz

1.850.000 
-4%
2.550.000 
-20%
1.600.000 
-8%
2.250.000 
-6%
2.450.000