Nhận mã giảm giá:

Nhập mã: CHAOBANMOI


- Giảm giá 3% cho đơn hàng mới.
- Mã chỉ áp dụng trên 1 sản phẩm.

Sao chép Điều kiện

-20%
120.000 
-10%
1.400.000 

LƯỠI VÀ PHỤ KIỆN TÔNG ĐƠ

Đế sạc tông đơ JRL cắt và chấn viền

250.000 
110.000 
100.000 
-20%

LƯỠI VÀ PHỤ KIỆN TÔNG ĐƠ

Lưỡi tông đơ chấn viền JRL 2020T

320.000 
-22%

LƯỠI VÀ PHỤ KIỆN TÔNG ĐƠ

Lưỡi tông đơ JRL Fade 2020C

350.000 
-13%

LƯỠI VÀ PHỤ KIỆN TÔNG ĐƠ

Lưỡi tông đơ JRL FADE Gold

350.000 
-22%

LƯỠI VÀ PHỤ KIỆN TÔNG ĐƠ

Lưỡi Tông đơ JRL FreshFade 2020C

350.000 
-13%

LƯỠI VÀ PHỤ KIỆN TÔNG ĐƠ

Lưỡi Tông đơ JRL ONYX lưỡi FADE

350.000 
-10%
2.250.000 
-2%
2.450.000 
-16%
1.800.000 
-20%
1.400.000 
-16%
1.800.000