Nhận mã giảm giá:

Nhập mã: CHAOBANMOI


- Giảm giá 3% cho đơn hàng mới.
- Mã chỉ áp dụng trên 1 sản phẩm.

Sao chép Điều kiện

-7%
2.550.000 
-6%
5.100.000 
-5%
2.450.000 
-2%
2.400.000 
-5%
1.850.000 
-3%
1.450.000 
-6%
2.500.000 
-14%
1.670.000 
-8%
3.500.000 
-6%
1.850.000 
2.200.000 
-6%
1.600.000 
-5%
2.750.000 
-8%
2.950.000 
-10%
2.650.000 
-6%
1.650.000 
-5%

TÔNG ĐƠ CẮT TÓC

Tông đơ Wahl Icon 110V 60Hz

1.850.000 
-4%
2.550.000 
-20%
1.600.000 
-8%
2.250.000 
-4%
2.350.000 
-11%
3.900.000 
-6%
2.450.000 
-9%
1.600.000 
-7%
3.950.000