Nhận mã giảm giá:

Nhập mã: CHAOBANMOI


- Giảm giá 3% cho đơn hàng mới.
- Mã chỉ áp dụng trên 1 sản phẩm.

Sao chép Điều kiện

Nhập mã: sale49k

Nhập mã để được giảm giá 50k
-Số lượng: 50 mã
-Tối đa sử dụng: 1 mã giảm giá/tài khoản.
-Áp dụng cho các sản phẩm có giá từ 3000.000đ trở lên.

Sao chép Điều kiện

Nhập mã: sale29k

Nhập mã để được giảm giá 29k
-Số lượng: 100 mã
-Tối đa sử dụng: 2 mã giảm giá/tài khoản.
-Áp dụng cho các sản phẩm có giá từ 350.000đ trở lên.

Sao chép Điều kiện

Nhập mã: sale10k

Nhập mã để được giảm giá 10k
-Số lượng: 1000 mã
-Tối đa sử dụng: 2 mã giảm giá/tài khoản.
-Áp dụng cho các sản phẩm có giá từ 100.000đ trở lên.

Sao chép Điều kiện

-12%
4.400.000 
-2%
4.400.000 
-28%
3.400.000 
-3%

KÉO CẮT TÓC SAKURA

Bộ kéo Sakura cao cấp RF600

4.400.000 
-10%

KÉO CẮT TÓC SAKURA

Kéo cắt SAKURA 060 Super Elite

2.700.000 
-2%
2.250.000 
-3%

KÉO CẮT TÓC SAKURA

Kéo cắt tóc Sakura AB600/AB550

1.950.000 
-12%

KÉO CẮT TÓC SAKURA

Kéo cắt tóc Sakura AM600/AM550

4.000.000 
-2%

KÉO CẮT TÓC SAKURA

Kéo cắt tóc Sakura C600/C550

2.450.000 
-10%
5.900.000 
-13%
5.700.000 
-13%
5.700.000 
-14%
6.570.000 
-8%
5.500.000 
-2%

KÉO CẮT TÓC SAKURA

Kéo cắt tóc Sakura HC600/HC550

2.450.000 
-10%
8.887.000 
-10%

KÉO CẮT TÓC SAKURA

Kéo cắt tóc Sakura MT550/MT600

8.170.000 
-18%

KÉO CẮT TÓC SAKURA

Kéo cắt tóc sakura ND600/ND550

1.800.000 
-23%
1.800.000 
-2%
2.450.000 
-10%

KÉO CẮT TÓC SAKURA

Kéo cắt tóc Sakura NH600R

8.170.000 
-10%

KÉO CẮT TÓC SAKURA

Kéo cắt tóc Sakura PY600/PY550

12.258.000 
-12%

KÉO CẮT TÓC SAKURA

Kéo cắt tóc Sakura SF600/SF650

2.700.000 
-8%

KÉO CẮT TÓC SAKURA

Kéo cắt tóc Sakura SLF600RM

2.250.000 
-11%
6.000.000 
-10%
4.698.000 
-12%

KÉO CẮT TÓC SAKURA

Kéo cắt tóc Sakura W600/W550

4.000.000 
-7%

KÉO CẮT TÓC SAKURA

Kéo cắt tóc Sakura WD550/WD600

2.050.000