Nhận mã giảm giá:

Nhập mã: CHAOBANMOI


- Giảm giá 3% cho đơn hàng mới.
- Mã chỉ áp dụng trên 1 sản phẩm.

Sao chép Điều kiện

-40%
+
Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm
Giá gốc là: 50.000 ₫.Giá hiện tại là: 30.000 ₫.
30.000 
-13%
Giá gốc là: 2.750.000 ₫.Giá hiện tại là: 2.400.000 ₫.
-25%
Giá gốc là: 3.050.000 ₫.Giá hiện tại là: 2.300.000 ₫.
-8%
Giá gốc là: 3.800.000 ₫.Giá hiện tại là: 3.500.000 ₫.
3.450.000 
-8%
+
Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm
Giá gốc là: 2.500.000 ₫.Giá hiện tại là: 2.290.000 ₫.
-3%
Giá gốc là: 6.200.000 ₫.Giá hiện tại là: 6.000.000 ₫.
-16%
Giá gốc là: 7.700.000 ₫.Giá hiện tại là: 6.500.000 ₫.
-16%
Giá gốc là: 7.700.000 ₫.Giá hiện tại là: 6.500.000 ₫.
-4%
Giá gốc là: 6.150.000 ₫.Giá hiện tại là: 5.900.000 ₫.
-5%

LƯỠI VÀ PHỤ KIỆN TÔNG ĐƠ

Lưỡi tông đơ Babyliss Graphite FADE

Giá gốc là: 950.000 ₫.Giá hiện tại là: 900.000 ₫.
-24%

LƯỠI VÀ PHỤ KIỆN TÔNG ĐƠ

Lưỡi tông đơ chấn viền Babyliss Pro Gold

Giá gốc là: 1.250.000 ₫.Giá hiện tại là: 950.000 ₫.
-9%
Giá gốc là: 2.650.000 ₫.Giá hiện tại là: 2.400.000 ₫.
-13%

LƯỠI VÀ PHỤ KIỆN TÔNG ĐƠ

Nắp và lưỡi cạo khô Babyliss đen

Giá gốc là: 750.000 ₫.Giá hiện tại là: 650.000 ₫.
-19%
Giá gốc là: 4.300.000 ₫.Giá hiện tại là: 3.500.000 ₫.
3.950.000 
-6%

TÔNG ĐƠ BABYLISS

Tông đơ BaBylissPRO LoPROFX

Giá gốc là: 3.500.000 ₫.Giá hiện tại là: 3.300.000 ₫.
-7%
Giá gốc là: 3.200.000 ₫.Giá hiện tại là: 2.990.000 ₫.