Nhận mã giảm giá:

Nhập mã: CHAOBANMOI


- Giảm giá 3% cho đơn hàng mới.
- Mã chỉ áp dụng trên 1 sản phẩm.

Sao chép Điều kiện

-12%
Original price was: 5.000.000 ₫.Current price is: 4.400.000 ₫.
-2%
Original price was: 4.500.000 ₫.Current price is: 4.400.000 ₫.
-3%

KÉO CẮT TÓC SAKURA

Bộ kéo Sakura cao cấp RF600

Original price was: 4.540.000 ₫.Current price is: 4.400.000 ₫.
-2%
Original price was: 2.300.000 ₫.Current price is: 2.250.000 ₫.
-3%

KÉO CẮT TÓC SAKURA

Kéo cắt tóc Sakura AB600/AB550

Original price was: 2.000.000 ₫.Current price is: 1.950.000 ₫.
-2%

KÉO CẮT TÓC SAKURA

Kéo cắt tóc Sakura C600/C550

Original price was: 2.497.000 ₫.Current price is: 2.450.000 ₫.
-13%
Original price was: 6.583.000 ₫.Current price is: 5.700.000 ₫.
-13%
Original price was: 6.583.000 ₫.Current price is: 5.700.000 ₫.
-14%
Original price was: 7.650.000 ₫.Current price is: 6.570.000 ₫.
-8%
Original price was: 6.000.000 ₫.Current price is: 5.500.000 ₫.
-2%

KÉO CẮT TÓC SAKURA

Kéo cắt tóc Sakura HC600/HC550

Original price was: 2.497.000 ₫.Current price is: 2.450.000 ₫.
-10%

KÉO CẮT TÓC SAKURA

Kéo cắt tóc Sakura MT550/MT600

Original price was: 9.080.000 ₫.Current price is: 8.170.000 ₫.
-18%

KÉO CẮT TÓC SAKURA

Kéo cắt tóc sakura ND600/ND550

Original price was: 2.200.000 ₫.Current price is: 1.800.000 ₫.
-10%

KÉO CẮT TÓC SAKURA

Kéo cắt tóc Sakura NH600R

Original price was: 9.080.000 ₫.Current price is: 8.170.000 ₫.
-10%

KÉO CẮT TÓC SAKURA

Kéo cắt tóc Sakura PY600/PY550

Original price was: 13.620.000 ₫.Current price is: 12.258.000 ₫.
-8%

KÉO CẮT TÓC SAKURA

Kéo cắt tóc Sakura SLF600RM

Original price was: 2.450.000 ₫.Current price is: 2.250.000 ₫.
-11%
Original price was: 6.720.000 ₫.Current price is: 6.000.000 ₫.
-10%
Original price was: 5.221.000 ₫.Current price is: 4.698.000 ₫.
-12%

KÉO CẮT TÓC SAKURA

Kéo cắt tóc Sakura W600/W550

Original price was: 4.540.000 ₫.Current price is: 4.000.000 ₫.
-7%

KÉO CẮT TÓC SAKURA

Kéo cắt tóc Sakura WD550/WD600

Original price was: 2.200.000 ₫.Current price is: 2.050.000 ₫.
-10%

KÉO CẮT TÓC SAKURA

Kéo cắt tóc Sakura WX600/WX550

Original price was: 4.540.000 ₫.Current price is: 4.086.000 ₫.
-2%

KÉO CẮT TÓC SAKURA

Kéo Sakura RF550/RF600 cao cấp

Original price was: 2.497.000 ₫.Current price is: 2.450.000 ₫.
-8%
Original price was: 4.300.000 ₫.Current price is: 3.970.000 ₫.
-10%

KÉO CẮT TÓC SAKURA

Kéo tỉa SAKURA 025 Super Elite

Original price was: 3.000.000 ₫.Current price is: 2.700.000 ₫.
-11%
Original price was: 6.757.000 ₫.Current price is: 6.000.000 ₫.