Nhận mã giảm giá:

Nhập mã: CHAOBANMOI


- Giảm giá 3% cho đơn hàng mới.
- Mã chỉ áp dụng trên 1 sản phẩm.

Sao chép Điều kiện

-12%
4.400.000 
-2%
4.400.000 
-28%
3.400.000 
-3%

KÉO CẮT TÓC SAKURA

Bộ kéo Sakura cao cấp RF600

4.400.000 
-2%
2.250.000 
-12%

KÉO CẮT TÓC SAKURA

Kéo cắt tóc Sakura AM600/AM550

4.000.000 
-13%
5.700.000 
-13%
5.700.000 
-14%
6.570.000 
-8%
5.500.000 
-2%

KÉO CẮT TÓC SAKURA

Kéo cắt tóc Sakura HC600/HC550

2.450.000 
-10%

KÉO CẮT TÓC SAKURA

Kéo cắt tóc Sakura MT550/MT600

8.170.000 
-18%

KÉO CẮT TÓC SAKURA

Kéo cắt tóc sakura ND600/ND550

1.800.000 
-23%
1.800.000 
-2%
2.450.000 
-10%

KÉO CẮT TÓC SAKURA

Kéo cắt tóc Sakura NH600R

8.170.000 
-10%

KÉO CẮT TÓC SAKURA

Kéo cắt tóc Sakura PY600/PY550

12.258.000 
-12%

KÉO CẮT TÓC SAKURA

Kéo cắt tóc Sakura SF600/SF650

2.700.000 
-8%

KÉO CẮT TÓC SAKURA

Kéo cắt tóc Sakura SLF600RM

2.250.000 
-10%
4.698.000 
-12%

KÉO CẮT TÓC SAKURA

Kéo cắt tóc Sakura W600/W550

4.000.000 
-7%

KÉO CẮT TÓC SAKURA

Kéo cắt tóc Sakura WD550/WD600

2.050.000 
-10%

KÉO CẮT TÓC SAKURA

Kéo cắt tóc Sakura WX600/WX550

4.086.000 
-3%

KÉO CẮT TÓC SAKURA

Kéo cắt tóc Sakura XB600/XB550

1.950.000 
-10%
5.220.000 
-2%

KÉO CẮT TÓC SAKURA

Kéo Sakura RF550/RF600 cao cấp

2.450.000 
-13%
1.800.000 
-11%
6.000.000