Điều khoản sử dụng

CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG VỀ MUA HÀNG TRÊN WEBSITE

1. Thỏa thuận sử dụng

Thỏa thuận này bao gồm các điều khoản và điều kiện chung của

SHOPKEONHAT.COM  (sau đây được gọi là “Người bán”) cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào bày tỏ thiện chí và sẵn sàng sử dụng dịch vụ và mua sản phẩm của Người bán, chấp nhận các điều khoản của Thỏa thuận này (sau đây gọi là “Khách hàng”). Trong trường hợp chấp nhận các điều kiện nêu dưới đây và thanh toán mua hàng/dịch vụ, người chấp nhận đề nghị sẽ trở thành Khách hàng. Việc chấp nhận hoàn toàn đối với đề nghị giao kết công khai này là việc Khách hàng thanh toán cho các sản phẩm Người bán cung cấp theo các điều khoản của Thỏa thuận bằng cách nhấp vào nút “ĐẶT HÀNG” trên trang web tại https:// shopkeonhat.com  (sau đây gọi là Trang web của Người bán). Kể từ thời điểm chấp nhận thanh toán, Khách hàng được coi là đã đọc, hiểu và đồng ý với các điều khoản công khai này.

2. Định Nghĩa

SHOPKEONHAT.COM (Địa chỉ: 127 Đường Lò Lu, TrườngThạnh, Quận 9, TPHCM).

Khách hàng (Người mua) – bất kỳ cá nhân, tổ chức nào đã chấp nhận đề nghị công khai theo các điều khoản này.

Website trực tuyến – là trang thương mại điện tử trực tuyến của Người bán, có địa chỉ tại: https://shopkeonhat.com (sau đây gọi là cửa hàng trực tuyến, trang web).

Hàng hóa/Sản phẩm – một đối tượng thỏa thuận giữa Các bên, nằm trong một danh sách các loại mặt hàng có thể đáp ứng nhu cầu và được cung cấp cho mục đích mua để sử dụng hoặc tiêu dùng, được trình bày trong cửa hàng trực tuyến.

Đơn đặt hàng – bao gồm các mặt hàng/sản phẩm riêng lẻ từ danh sách phân loại hàng hóa do Khách hàng chỉ định khi đặt hàng trên trang web.

3. Quy định chung

3.1. Người bán có quyền thực hiện các thay đổi đối với các điều khoản chung về mua hàng/dịch vụ này. Tất cả các thay đổi có hiệu lực ngay sau khi công bố và đăng trên trang web của Người bán.

3.2. Quan hệ Hợp đồng hình thành và có hiệu lực từ thời điểm đơn đặt hàng của Khách hàng được xác nhận qua thông báo chuyển tới email mà Khách hàng cung cấp. Khi Khách hàng muốn hủy đơn đặt hàng, cần phải không chậm trễ thông tin lại cho Người bán để hủy lệnh lên đơn, không chuyển giao hàng hóa cho Bên vận chuyển. Khách hàng được quyền lựa chọn, chấp nhận và thanh toán tiền hàng theo các điều khoản được Người bán đưa ra.

3.3. Quyền sở hữu Hàng hóa đã đặt hàng được chuyển cho Khách hàng kể từ thời điểm Hàng hóa thực sự được chuyển cho Khách hàng và Người bán đã nhận được thanh toán toàn bộ chi phí của Hàng hóa. Rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng ngẫu nhiên đối với Hàng hóa được chuyển cho Khách hàng kể từ thời điểm trên.

3.4. Giá của Hàng hóa do Người bán xác định đơn phương và được đưa ra trên trang cửa hàng trực tuyến.

3.5. Trong trường hợp Người bán tiến hành các sự kiện khuyến mại, các điều khoản đặc biệt có thể được thiết lập trong các điều khoản của chương trình khuyến mãi được đăng trên trang web quy định thủ tục đặt hàng và trả lại Hàng hóa. Đặt hàng khuyến mại và/hoặc đáp ứng các điều kiện khác để tham gia chương trình khuyến mại có nghĩa là Người mua đồng ý với các điều khoản của chương trình khuyến mại có liên quan.

4. Đặt Hàng

4.1. Việc đặt mua Hàng hóa được thực hiện bởi Khách hàng thông qua Trang web. Khi đặt mua Hàng hóa, Khách hàng cam kết cung cấp các thông tin đăng ký sau về bản thân: họ, tên; địa chỉ email; số liên lạc; địa chỉ giao hàng.

4.2. Người bán không chịu trách nhiệm về nội dung và tính chính xác của thông tin do Khách hàng cung cấp khi đặt hàng.

4.3. Khách hàng chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin được cung cấp khi đặt hàng.

4.5. Việc Khách hàng tự điền vào mẫu đăng ký trên Trang web có nghĩa là Khách hàng đồng ý với các điều khoản của Thỏa thuận này. Ngày Khách hàng cung cấp thông tin đăng ký quy định tại khoản 4.1. của Thỏa thuận này là ngày xác lập Hợp đồng Mua bán giữa Người bán và Khách hàng.

4.6. Tất cả các tài liệu thông tin được trình bày trên Trang web chỉ mang tính chất tham khảo và không thể truyền tải đầy đủ thông tin đáng tin cậy về một số thuộc tính và đặc điểm của Hàng hóa. Nếu Khách hàng có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến thuộc tính và đặc điểm của Hàng hóa, trước khi đặt hàng, Khách hàng phải nhờ tư vấn.

4.7. Giá trị danh nghĩa của phiếu quà tặng để thanh toán cho các đơn đặt hàng (nếu có) không được áp dụng cộng dồn.

5. Thời Gian Và Phương Thức Giao Hàng

5.1. Việc thực hiện giao nhận sản phẩm/ dịch vụ kỹ thuật số diễn ra ngay lập tức và trên môi trường trực tuyến:

Trước khi đăng ký tài khoản, mua và tải sản phẩm, hãy đảm bảo rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý với tất cả điều khoản và điều kiện bên dưới.

5.2. Khoảng thời gian mà Người bán cam kết xử lý Đơn đặt hàng là ngay lập tức, tuy nhiên có một số trường hợp sẽ mất nhiều thời gian hơn, có thể từ một đến ba ngày làm việc. Thời hạn thực hiện Đơn đặt hàng phụ thuộc vào sự sẵn có của các mặt hàng đã đặt của Hàng hóa trong kho của Người bán, thời gian cần thiết để xử lý Đơn đặt hàng.

5.3. Thời hạn thực hiện Đơn đặt hàng trong các trường hợp ngoại lệ có thể được thỏa thuận riêng với Khách hàng, tùy thuộc vào đặc tính và số lượng của Hàng hóa đã đặt.

5.4. Người bán sẽ cố gắng tuân thủ thời gian giao hàng quy định trong thỏa thuận này, tuy nhiên, việc giao hàng có thể bị chậm trễ do những trường hợp không lường trước được mà không phải do lỗi của Người bán.

6. Đơn Giá Và Thủ Tục Thanh Toán

6.1. Giá của Hàng hóa được Người bán công khai chỉ định trên Trang web. Giá của Hàng hóa được niêm yết chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, các phí/lệ phí khác (nếu có), cước vận chuyển…

6.2. Giá của Hàng hóa được nêu trên Trang web có thể được Người bán đơn phương thay đổi. Giá của Hàng hóa có giá trị tại thời điểm nhấn nút “ĐẶT HÀNG” – ở giai đoạn cuối cùng của việc Đặt Hàng. Trong trường hợp này, giá của Hàng hóa mà Khách hàng đã đặt là không thể thay đổi.

6.3. Khách hàng thanh toán cho Hàng hóa bằng đồng Việt Nam theo một trong các cách sau:

  • Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của Người bán theo thông tin thanh toán được công khai trên Trang web.

6.4. Khách hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của các khoản thanh toán do mình thực hiện và điền vào các chứng từ thanh toán các nội dung cần thiết.

7. Đổi trả hàng

  • Các sản phẩm của shopkeonhat.com sẽ hoàn tiền nếu sản phẩm không đúng mô tả, không đúng cam kết.
  • Sẽ không chấp nhận hoàn tiền đối với các sản phẩm không được kích hoạt bằng Key licence.

Như bạn cũng đã biết. Bản chất của các sản phẩm kỹ thuật số có nghĩa là một khi bạn đã tải xuống một plugin hoặc chủ đề, thì không có cách nào để trả lại nó, tiền sẽ chỉ được hoàn lại nếu sản phẩm kỹ thuật số hoàn toàn không sử dụng được.

Nếu sản phẩm kỹ thuật số không sử dụng được, chúng tôi sẽ khắc phục và liên hệ lại với tác giả, nhà phát triển phần mềm để khắc phục sử cố. Nếu vẫn không giải quyết được vấn đề, chúng tôi sẽ hoàn lại tiền.

8. Trách Nhiệm Của Các Bên

8.1. Người bán không chịu trách nhiệm về sự tác dụng của Hàng hóa đã bán so với kỳ vọng/mong đợi của Khách hàng và/hoặc đối với các đánh giá chủ quan của Khách hàng và/hoặc đánh giá chủ quan tiêu cực khác của Bên thứ ba để coi là căn cứ đánh giá Hàng hóa có chất lượng kém.

8.2. Khách hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung, thiếu sót và/hoặc không kịp thời từ thông tin do Khách hàng cung cấp cần thiết để thực hiện Thỏa thuận này.

8.3. Các Bên được miễn trách nhiệm đối với việc chậm trễ/không hoàn thành một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ theo Hợp đồng, nếu việc chậm trễ này là do các trường hợp bất khả kháng phát sinh sau khi ký kết Hợp đồng hoặc nếu các Bên không thực hiện nghĩa vụ theo Hợp đồng là kết quả của các sự kiện bất thường mà các Bên không thể thấy trước hoặc không thể ngăn chặn bằng các biện pháp hợp lý. Các trường hợp bất khả kháng bao gồm các sự kiện: chiến tranh, nổi dậy, đình công, động đất, lũ lụt, thiên tai khác, hỏa hoạn, mất điện xảy ra không do lỗi của các Bên, hành động và các hành vi của các cơ quan có thẩm quyền được thông qua sau khi ký kết Thỏa thuận ngăn cản khiến Các Bên không thể thực hiện các nghĩa vụ được thiết lập bởi Thỏa thuận, và các trường hợp, sự kiện và hiện tượng không thể lường trước được khác ngoài tầm kiểm soát của Các Bên, nhưng không giới hạn ở những điều trên. Trong trường hợp bất khả kháng, các Bên không có yêu cầu gì đối với nhau và mỗi Bên tự chịu rủi ro về hậu quả của những trường hợp này.

8.4. Khách hàng có quyền gửi tất cả các khiếu nại về việc thực hiện lệnh không đúng cách đến email: hotro@shopkeonhat.com. Mọi thông tin nhận được đều được xử lý và phản hồi trong thời gian sớm nhất.

8.5. Người bán không chịu trách nhiệm về những thiệt hại gây ra cho Khách hàng do việc sử dụng Hàng hóa đã đặt trên Trang web không đúng cách, không tuân thủ hướng dẫn của Người bán.

9. Điều Khoản Cuối Cùng Và Các Điều Kiện Khác

9.1. Các mối quan hệ giữa Khách hàng và Người bán sẽ được điều chỉnh/giải thích và áp dụng bởi luật pháp của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

9.2. Tất cả các tranh chấp phát sinh, Các bên sẽ cố gắng giải quyết thông qua thương lượng, nếu không đạt được thỏa thuận, tranh chấp sẽ được thực hiện theo các quy định của pháp luật.

9.3. Khách hàng đảm bảo rằng đã đọc hiểu và tuân thủ những điều kiện được đưa ra tại điều kiện giao dịch chung này.

9.4. Cửa hàng trực tuyến và các dịch vụ được cung cấp có thể tạm thời không hoạt động một phần hoặc hoàn toàn do các nguyên nhân/lý do ngăn chặn hoặc vì bất kỳ lý do kỹ thuật nào khác

9.5. Các quy định được dẫn chiếu (nếu có) liên quan đến các chính sách khác tại trang web là một phần không thể tách rời của Điều khoản chung về mua hàng/dịch vụ này.